Friss hírek

2019-04-29
2019. májusi alkalmaink
bovebben>>>
2019-04-10
Megjelent a Budapesti Unitárius Egyházközség Hírlevelének 2019/1. húsvéti száma
bovebben>>>
2019-04-01
2019. áprilisi alkalmaink
bovebben>>>
2019-03-03
Közgyűlési meghívó
bovebben>>>
2019-03-02
Közös utakon
bovebben>>>
2019-03-01
2019 márciusi alkalmaink
bovebben>>>
2019-02-11
farsang február 23-án
bovebben>>>
2019-01-29
A BUE 2019 februári alkalmai
bovebben>>>
2019-01-28
Tájékoztatás a lelkészválasztó közgyűlésről
bovebben>>>
2019-01-06
Lelkészválasztó közgyűlési meghívó
bovebben>>>


Galériák


Életképek
Erdélyi konfirmandus tábor 2009
Gyerekkarácsony 2008
Konfirmáció 2009
Konfirmáció 2010
Magyarkút 2012
Templomunk
Templomunk külső képei

Aktualitások

Közgyűlési meghívó


BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

 

Budapest, 2018. július 2.

 

K Ö Z G Y Ű L É S I   M E G H Í V Ó

 

 

Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk rendkívüli közgyűlését

 

2018. július 22-én (vasárnap)

 

11 órai kezdettel tartjuk meg a 1055 Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti templomunkban.

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre egy héttel később, 2018. július 29-én 11 órakor kerül sor azonos helyszínen és napirenddel.

 

A közgyűlésen szavazati joggal azon egyháztagok vehetnek részt, akik a 2017. év folyamán egyházfenntartás címén a meghatározott minimális összeg befizetésével anyagilag hozzájárultak egyházközségünk működéséhez. Ezen tagok neve az egyházközségi hivatalban megtekinthető.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok egyötöde jelen van. Szavazati jogukat a tagok személyesen gyakorolhatják. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

A közgyűlés napirendje:

 

1.                  Az Egyházközség megüresedett lelkészi állásának betöltése

A Magyar Unitárius Egyház lelkészeinek képesítéséről, választásáról és kinevezéséről szóló szabályzat 12. § szerint: A lelkészi állás betöltésének módozatai: pályázat, meghívás, a püspök felkérése a lelkészi állás betöltésére.

2.                  Egyebek

 

Egyházközségünk tagjainak minél nagyobb számban történő megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk, ezért hívjuk és várjuk a híveket erre a fontos eseményre.

 

Atyafiságos tisztelettel és együttműködését előre is megköszönve

 

Kriza János s.k.

Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin          

beszolgáló lelkész 

gondnok

 

 

                                               

                                             Kapcsolat | Impresszum | Adatvédelem | ©2007 Budapesti Unitárius Egyházközség