Friss hírek

2017-09-01
A BUE szeptemberi programjai
bovebben>>>
2017-09-01
Magyarkúti Nyárbúcsúztató Istentisztelet 2017. szeptember 16-án
bovebben>>>
2017-09-01
Magyarkúti Nyárbúcsúztató Istentisztelet 2017. szeptember 16-án
bovebben>>>
2017-09-01
A MUNOSZ Konferenciát rendez 2017. szeptember 30-án
bovebben>>>
2017-09-01
Unitárius Kulturális Nap szeptember 23-án
bovebben>>>
2017-08-01
A BUE augusztusi programjai
bovebben>>>
2017-07-01
A BUE júliusi programjai
bovebben>>>
2017-06-12
Papnő mesék - Székely Kinga Réka könyvbemutatója
bovebben>>>
2017-06-01
Megjelent Egyházközségünk Hírlevelének 2017/2. pünkösdi száma
bovebben>>>
2017-06-01
A Budapesti Unitárius Egyházközség júniusi programjai
bovebben>>>


Galériák


Életképek
Erdélyi konfirmandus tábor 2009
Gyerekkarácsony 2008
Konfirmáció 2009
Konfirmáció 2010
Magyarkút 2012
Templomunk
Templomunk külső képei

Vallástörténetünk

Magyarországi egyháztörténet

A mai Magyarország területén az Unitárius Egyház létét az 1848. évi pozsonyi országgyűlés biztosítja. Az országban az unitarizmus az 1867. évi Kiegyezés után terjedt el szélesebb körben. Budapesten az első nyilvános unitárius istentiszteletet Ferencz József kolozsvári unitárius lelkész, későbbi püspök tartotta. 1876-ban fiók-, majd 1881-ben anyaegyházközség alakult Budapesten.

Az 1881 és a trianoni békediktátum közötti 39 év leforgása alatt a mai Magyarország majd' minden jelentősebb városában szórványegyházközségek alakultak ki, amelyek központjuknak a budapesti egyházközséget tekintették.

1902-ben a Királyhágón inneni egyházközségekből alakult meg az Unitárius Egyház 9. Duna-Tiszamenti Egyházköre, amely szerves része az Erdélyben, kolozsvári központtal működő, akkori nevén Magyarországi Unitárius Egyháznak.

1920-ban Budapesten, Hódmezővásárhelyen, Füzesgyarmaton és Polgárdiban volt önálló anyaegyházközség a felügyeletük alá tartozó szórványukkal. 1921 őszétől már Debrecenben is működik anyaegyházközség.

1925-től mindinkább érlelődött - a világháborút és Trianont követő események miatt - az erdélyi egyháztól való kényszerű különválás gondolata. 1927-ben megalakult a Dunántúlon a Baranya-Somogyi szórvány.

1940. augusztus 30-án a Bécsi döntés Észak-Erdélyt visszacsatolta Magyarországhoz, ami alkalmat adott a 9. egyházkör önállóságának megszüntetésére, és így visszacsatolták azt a kolozsvári püspökséghez.

A II. világháború után visszaálló határok következtében a Magyarországon élő unitáriusok kénytelenek voltak önálló egyházi életet gyakorolni. 1947-ben a kolozsvári Egyházi Főtanács szentesítette a Magyarországi Unitárius Egyház-alkotmány érvényességét.

1952. november 16-án a Köri Tanács meghatározta a magyarországi anya-, társ-, leány- és szórványegyházközségek helyét, miszerint anyaegyházközség Budapesten, Debrecenben, Füzegyarmaton, Hódmezővásárhelyen, Kocsordon, Pestszentlőrincen van.

A rendszerváltás óta eltelt időszakban Győrött, Pécsen, Szegeden és Miskolcon alakultak anyaegyházközségek. Budapesten jelenleg három unitárius egyházközség van (Budapesti Unitárius Egyházközség, Bartók Béla Unitárius Egyházközség, Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség).


Kapcsolat | Impresszum | Adatvédelem | ©2007 Budapesti Unitárius Egyházközség