Friss hírek

2018-05-18
Megjelent a BUE Hírlevelének legújabb, 2018/2. pünkösdi száma
bovebben>>>
2018-05-10
Nyárköszöntő Istentisztelet Magyarkúton
bovebben>>>
2018-05-02
Díszboríték és bélyeg egyházunk fennállásának 450. évefordulója alkalmából
bovebben>>>
2018-05-01
2018 májusi alkalmaink
bovebben>>>
2018-04-09
Közgyűlési meghívó
bovebben>>>
2018-04-01
2018 áprilisi alkalmaink
bovebben>>>
2018-03-26
Megjelent a BUE Hírlevelének legújabb, 2018/1. húsvéti száma
bovebben>>>
2018-03-19
Unitárius gyermektábor Magyarkúton
bovebben>>>
2018-03-05
Passió
bovebben>>>
2018-03-04
Ligeti Zsuzsa kiállítása
bovebben>>>


Galériák


Életképek
Erdélyi konfirmandus tábor 2009
Gyerekkarácsony 2008
Konfirmáció 2009
Konfirmáció 2010
Magyarkút 2012
Templomunk
Templomunk külső képei

Aktualitások

Rendezvények/Programok

Közgyűlési Meghívó

BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

 

2017. március 2.

 

K Ö Z G Y Ű L É S I   M E G H Í V Ó

 

 

 

Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk évi rendes közgyűlését

 

2017. március 19-én (vasárnap)

 

11 órai kezdettel tartjuk meg a Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti templomunkban.

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre egy héttel később,

2017. március 26-án (vasárnap) 11 órakor

kerül sor azonos helyszínen és napirenddel.

 

A közgyűlésen szavazati joggal azon egyháztagok vehetnek részt, akik 2016. év folyamán egyházfenntartás címén anyagilag hozzájárultak egyházközségünk működéséhez. Ezen tagok neve az egyházközségi hivatalban megtekinthető.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok egyötöde jelen van. Szavazati jogukat a tagok személyesen gyakorolhatják. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

A közgyűlés napirendje:

 

1.                  Egyházközségi tisztségviselők megválasztása (gondnok, jegyző, pénztáros, presbiterek, jelölőbizottsági tagok, egyházkerületi közgyűlési képviselők)

2.                  Kászoni-Kövendi József lelkész 2016. évi jelentésének megtárgyalása, elfogadása

3.                  Dr. Vajda László gondnok 2016. évi jelentésének megtárgyalása, elfogadása

4.                  A 2016. évi zárszámadás ismertetése és elfogadása

5.         A 2017. évi költségvetés ismertetése, megvitatása és elfogadása

6.         Kászoni-Kövendi József lelkész nyugdíjazásának egy évvel, 2018. június 13-ig történő elhalasztása

7.         Egyebek

 

Egyházközségünk tagjainak minél nagyobb számban történő megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk, ezért hívjuk és várjuk a híveket erre a fontos eseményre.

 

Atyafiságos tisztelettel és együttműködését előre is megköszönve:

 

 

 

       Dr. Vajda László                          Kászoni-Kövendi József                                

              Gondnok                                                Lelkész                            Kapcsolat | Impresszum | Adatvédelem | ©2007 Budapesti Unitárius Egyházközség