Friss hírek

2017-03-08
Közgyűlési Meghívó
bovebben>>>
2017-03-03
Közös utakon - Ifjúsági zenés Istentisztelet március 18-án, szombaton
bovebben>>>
2017-03-01
2017 márciusi alkalmaink
bovebben>>>
2017-02-03
"Ahogy az egy Isten látja" - könyvbemutató
bovebben>>>
2017-02-02
Farsangi meghívó
bovebben>>>
2017-02-01
2017 februári alkalmaink
bovebben>>>
2017-01-01
2017 januári alkalmaink
bovebben>>>
2017-01-01
Ünnepi Istentisztelet - élő adás a Kossuth Rádióban
bovebben>>>
2016-12-19
Megjelent a BUE Hírlevél 2016 karácsonyi száma
bovebben>>>
2016-12-10
Szentesti áhítat templomunkban
bovebben>>>


Galériák


Életképek
Erdélyi konfirmandus tábor 2009
Gyerekkarácsony 2008
Konfirmáció 2009
Konfirmáció 2010
Magyarkút 2012
Templomunk
Templomunk külső képei

Aktualitások

Rendezvények/Programok

Közgyűlési Meghívó

BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

 

2017. március 2.

 

K Ö Z G Y Ű L É S I   M E G H Í V Ó

 

 

 

Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk évi rendes közgyűlését

 

2017. március 19-én (vasárnap)

 

11 órai kezdettel tartjuk meg a Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti templomunkban.

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre egy héttel később,

2017. március 26-án (vasárnap) 11 órakor

kerül sor azonos helyszínen és napirenddel.

 

A közgyűlésen szavazati joggal azon egyháztagok vehetnek részt, akik 2016. év folyamán egyházfenntartás címén anyagilag hozzájárultak egyházközségünk működéséhez. Ezen tagok neve az egyházközségi hivatalban megtekinthető.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok egyötöde jelen van. Szavazati jogukat a tagok személyesen gyakorolhatják. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

A közgyűlés napirendje:

 

1.                  Egyházközségi tisztségviselők megválasztása (gondnok, jegyző, pénztáros, presbiterek, jelölőbizottsági tagok, egyházkerületi közgyűlési képviselők)

2.                  Kászoni-Kövendi József lelkész 2016. évi jelentésének megtárgyalása, elfogadása

3.                  Dr. Vajda László gondnok 2016. évi jelentésének megtárgyalása, elfogadása

4.                  A 2016. évi zárszámadás ismertetése és elfogadása

5.         A 2017. évi költségvetés ismertetése, megvitatása és elfogadása

6.         Kászoni-Kövendi József lelkész nyugdíjazásának egy évvel, 2018. június 13-ig történő elhalasztása

7.         Egyebek

 

Egyházközségünk tagjainak minél nagyobb számban történő megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk, ezért hívjuk és várjuk a híveket erre a fontos eseményre.

 

Atyafiságos tisztelettel és együttműködését előre is megköszönve:

 

 

 

       Dr. Vajda László                          Kászoni-Kövendi József                                

              Gondnok                                                Lelkész                            Kapcsolat | Impresszum | Adatvédelem | ©2007 Budapesti Unitárius Egyházközség